Show menu

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021

7. 7. 2021
Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje
rastlin.


Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano