Show menu

Spremembe javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A SlovenijaHrvaška

12. 7. 2021
V skladu s 16. točko – Spremembe javnega razpisa, zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na spletni strani: www.si-hr.eu 

Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena, kot sledi:

8. Obdobje upravičenosti do sofinanciranja
V 8. točki javnega razpisa – »Obdobje upravičenosti do sofinanciranja«, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, toda ne pozneje kot 30. junij 2023«. 


Prijavitelj javnega razpisa:

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko