Show menu

Sprememba javnega razpisa JSKD: ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del (drugo), št. 26/21 z dne 19. 2. 2021

12. 7. 2021
Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021108.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti