Show menu

Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022

12. 7. 2021
Predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah v obdobju 20. 9. 2021 do 19. 9. 2022.

Namen javnega razpisa: namen Javnega razpisa je v sodelovanju s centri za socialno delo izvedba programov v obliki delavnic v podporo družinam v tveganih
in/ali visoko konfliktnih situacijah.

Cilj javnega razpisa: cilj Javnega razpisa je podpora centrom za socialno delo pri delu z družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah oziroma
reševanje problematike družin v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti