Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021

12. 7. 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in nabavnih konzorcijev za elektronski dostop
do vsebin v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji in ugodnostim objavljanja v odprtem dostopu, če so te del sklenjenih konzorcijskih pogodb za nabavo mednarodne znanstvene literature v celotnem besedilu.


Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije