Show menu

19. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

30. 7. 2021
Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam iz prve alineje 4. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano