Show menu

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

16. 8. 2021
Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

– Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja


Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad