Show menu

Dopolnitev javnega razpisa »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

13. 9. 2021
V Javnem razpisu »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021« se spremeni:
– v točki 3.2. Predmet javnega natečaja Predmet razpisa je izbor do največ 100 najboljših poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2021.


Prijavitelj javnega razpisa:

Spirit Slovenija, javna agencija