Show menu

Popravek 3. javnega razpisa za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

20. 9. 2021
V 3. javnem razpisu za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 140/21, se v 5. poglavju v 5. točki v razdelku 10, v drugi vrstici število »449,99« nadomesti s številom »549,99«.


Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano