Show menu

4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

20. 9. 2021
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.


Prijavitelj javnega razpisa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano