Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za obdobje 2022–2024«, št. 430-1169/2021

4. 10. 2021
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za obdobje 2022–2024«, v Republiki Sloveniji, in sicer nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi in žrtvam kaznivih dejanj zlorabe prostitucije pri njihovem telesnem, psihološkem in socialnem okrevanju v obliki namestitve v varni prostor.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za notranje zadeve