Show menu

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2022

4. 10. 2021
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.


Prijavitelj javnega razpisa:

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji