Show menu

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

12. 10. 2021
Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano