Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04

12. 10. 2021
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz vrtine JAN-1/04 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja (Uradni
list RS, št. 159/21). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za okolje in prostor