Show menu

Ostali razpisi

24. 4. 2019

 Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih de-javnosti na območju Občine Kobarid, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

- Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih de-javnosti na območju Občine Kobarid, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Kobarid-PrR-2019), (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) - Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Bovec, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Bovec-PrR-2019). (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020–2021

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020–2021 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Javni razpis za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, (oznaka JPR–INFORM–2019–2020) (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2019) (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2019) (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021« (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Sprememba (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite

Sprememba (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite (P7-2 2019-Mi-krokrediti), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 5. 4. 2019, Ob-1846/19.
Preberi več