Show menu

Ostali razpisi

1. 3. 2021

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Javni razpis za pred- financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2
Preberi več
1. 3. 2021

Obvestilo o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov

Obvestilo o odprtju dveh javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov
Preberi več
1. 3. 2021

Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije

Javni razpis za sofinanciranje izdaje knjig ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije (z oznako: JR2– IK–30 LET–2021).
Preberi več
1. 3. 2021

3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Preberi več
1. 3. 2021

Sprememba V Javnem razpisu »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19«

Sprememba V Javnem razpisu »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19« (Uradni list RS, št. 118/20 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
22. 2. 2021

Razpis za nagrado in priznanja Mirka Subica v Društvu restavratorjev Slovenije

Razpis za nagrado in priznanja Mirka Šubica v Društvu restavratorjev Slovenije
Preberi več
22. 2. 2021

Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«

Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«
Preberi več
22. 2. 2021

Javni razpis Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021)

Javni razpis Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021)
Preberi več
22. 2. 2021

Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021)

Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021)
Preberi več
22. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2021 (oznaka razpisa: JR1–ISS–2021).

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in stripov slovenskih avtorjev za otroke in mladino za leto 2021 (oznaka razpisa: JR1–ISS–2021).
Preberi več