Show menu

Ostali razpisi

16. 9. 2020

Prvi javni razpis za ukrep »Zdravje in varnost (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020)

Prvi javni razpis za ukrep »Zdravje in varnost (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020)
Preberi več
16. 9. 2020

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020)
Preberi več
16. 9. 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017, k veljavnim spremembam javnega razpisa, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 63/17 dne 10. 11. 2017, št. 11/18 dne 23. 2. 2018 in št. 32/18 z dne 11. 5. 2020.
Preberi več
15. 9. 2020

Sprememba 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči

Sprememba 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
15. 9. 2020

Popravek javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti...

Popravek javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020« ) (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID1

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID1 (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022«

Obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020) ) (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/20 z dne 31. 7. 2020 (Ob-2581/20) (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
2. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti...

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020) (Ur. list št 116/2020 z dne 28. 8. 2020)
Preberi več