Show menu

Ostali razpisi

1. 6. 2020

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020

Predmet: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«

Javni razpis za sofinanciranje »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020« v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007, financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe
Preberi več
1. 6. 2020

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike...

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditve turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19.«
Preberi več
28. 5. 2020

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti...

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2018–2020 (JR OSSIN – ANS UKREP 1/1-2020) Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti (v nadaljevanju ANS) preko sofinanciranja novih in nadgradnjo obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.
Preberi več
28. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020
Preberi več
28. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.
Preberi več
28. 5. 2020

Popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše
Preberi več
28. 5. 2020

Sprememba: Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in 35 z dne 27. 3. 2020
Preberi več
28. 5. 2020

Sprememba vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19.
Preberi več
28. 5. 2020

Sprememba »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Na podlagi sklepa o novem roku št. 4301-125/2018/281-09421623 z dne 22. 4. 2020, objavljamo novi rok za odpiranje za »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)«.
Preberi več