Show menu

Ostali razpisi

2. 12. 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2020.
Preberi več
2. 12. 2019

Javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (JR-ESRR-Razvoj slovenščine v digitalnem okolju)

Javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (JR-ESRR-Razvoj slovenščine v digitalnem okolju) (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019)
Preberi več
2. 12. 2019

Sprememba (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019) Javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

Sprememba (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019) Javnega razpisa za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov (št. dokumenta: 3032-77/2019/9) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 61/19, dne 11. 10. 2019
Preberi več
2. 12. 2019

Sprememba (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

Sprememba (Ur. list št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 (Ob-2291/19), ki se glasi:
Preberi več
25. 11. 2019

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2020 (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)
Preberi več
25. 11. 2019

Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško...

Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020–2022 (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)
Preberi več
25. 11. 2019

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev...

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju bralne kulture in literarnih prireditev za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023) (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)
Preberi več
25. 11. 2019

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020« (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)
Preberi več
25. 11. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)
Preberi več
25. 11. 2019

2. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

2. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)
Preberi več