Show menu

Ostali razpisi

4. 8. 2020

Popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« 1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju

V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85/20 dne 12. 6. 2020, se spremeni:
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v šolskem letu 2020/21 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2020).

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»bachelor«):
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2020/21 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2020).

Predmet razpisa je štipendiranje za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije, na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje)
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.v
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije,
Preberi več
27. 7. 2020

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe.
Preberi več
27. 7. 2020

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.
Preberi več
27. 7. 2020

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2)

Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.
Preberi več