Show menu

Ostali razpisi

19. 10. 2020

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021
Preberi več
19. 10. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020
Preberi več
19. 10. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2,...

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020
Preberi več
19. 10. 2020

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020,...

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 123/20 z dne 18. 9. 2020
Preberi več
19. 10. 2020

Sprememba 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju...

Sprememba 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
Preberi več
19. 10. 2020

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19
Preberi več
19. 10. 2020

Obvestilo o zaključku Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Obvestilo o zaključku Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
Preberi več
19. 10. 2020

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021

Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021
Preberi več
19. 10. 2020

Javni razpis P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021

Javni razpis P7-2 2020 COVID mikrokrediti 2020, 2021
Preberi več
19. 10. 2020

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022
Preberi več