Show menu

Ostali razpisi

26. 6. 2019

Popravek (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019) »Javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«

Popravek (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019) »Javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«
Preberi več
18. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019 (JR-RD 2019)

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019 (JR-RD 2019) (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019 (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in promocijo slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini v obliki promocijske antologije v angleščini (oznaka razpisa: JR9–S-PA–2019)

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in promocijo slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini v obliki promocijske antologije v angleščini (oznaka razpisa: JR9–S-PA–2019) (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019 (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019 (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Popravek (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019) javnega razpisua za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«

Popravek (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019) javnega razpisua za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugi-mi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na:– konkurenčnost,– zaposlitvene možnosti.
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019"

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja
Preberi več