Show menu

Ostali razpisi

29. 1. 2019

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2019 – JPR-KT-2019 (Ur. list št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019)
Preberi več
24. 1. 2019

Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

Slovenski podjetniški sklad uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Prvi vavčerji bodo objavljeni že januarja letos!
Preberi več
22. 1. 2019

Obvestilo o objavi ciljnega razpisa za predložitev standardnih projektov (Ur. list št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019)

Obvestilo o objavi ciljnega razpisa za predložitev standardnih projektov (Ur. list št. 4/2019 z dne 18. 1. 2019) Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020
Preberi več
14. 1. 2019

Javni razpis za izbor kulturnih projektov

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti I Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS I Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti
Preberi več
14. 1. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področjih prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja in razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.
Preberi več
14. 1. 2019

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-806/2018, za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-806/2018, za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/18, pod objavo Ob-2666/18, z dne 17. 8. 2018 (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)
Preberi več
14. 1. 2019

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019

Popravek (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 84/18, dne 28. 12. 2018 (v nadaljevanju: javni razpis), se točka III. javnega razpisa – »Pogoji za prijavo«, popravi tako, da se na koncu pete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi: »– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.«.
Preberi več
14. 1. 2019

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018 (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019)

Sprememba (Ur. list št. 3/2019 z dne 11. 1. 2019) Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2611/18), št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18) in št. 74 z dne 23. 11. 2018 (Ob-3304/18), ki se glasi: I. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo vlog«, se dodata dva nova roka, in sicer: 15. 2. 2019 in 8. 4. 2019. II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Preberi več
8. 1. 2019

Javni razpis za izvedbo projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito", št. 430-424/2018

Javni razpis za izvedbo projekta "Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito", št. 430-424/2018 (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019)
Preberi več
8. 1. 2019

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019)
Preberi več