Show menu

Ostali razpisi

15. 10. 2018

Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi...

Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021 (Ur. list št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018)
Preberi več
15. 10. 2018

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe...

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Občine Ilirska Bistrica, ki hkrati predstavlja celotno upravno enoto Ilirska Bistrica, ki se financira iz proračunskih sredstev
Preberi več
15. 10. 2018

Javni razpis za razpisno področje B v leti 2019: finančna podpora Slovencem po svetu

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2019: finančna podpora Slovencem po svetu (Ur. list št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018)
Preberi več
15. 10. 2018

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (Ur. list št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018)
Preberi več
15. 10. 2018

Zaprtje Javnega razpisa za Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS

Zaprtje (Ur. list št. 66/2018 z dne 12. 10. 2018) Javnega razpisa za Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (P7OR 2018), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 6. 4. 2018 – Ob-1935/18.
Preberi več
10. 10. 2018

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 2019

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 2019 (Ur. list št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018)
Preberi več
10. 10. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo - oznaka razpisa JPR-Romi-2019

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-Romi-2019 (Ur. list št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018)
Preberi več
10. 10. 2018

Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 "Digitalizacija 2019-2023"

Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »Digitalizacija 2019–2023« (Ur. list št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018)
Preberi več
10. 10. 2018

Popravek javnega razpisa "Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020"

Popravek javnega razpisa (Ur. list št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018) Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
Preberi več
10. 10. 2018

Sprememba "Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oz. študijskem letu 2017/2018"

Sprememba (Ur. list št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018) »Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/18 z dne 7. 9. 2018
Preberi več