Show menu

Ostali razpisi

28. 5. 2020

Sprememba javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

Sprememba javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 31. 1. 2020.
Preberi več
18. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020 (JR-RD 2020)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Preberi več
18. 5. 2020

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
Preberi več
18. 5. 2020

Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1931/20).
Preberi več
18. 5. 2020

Sprememba Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah

V Javnem razpisu za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 62/19 z dne 18. 10. 2019) se spremni...
Preberi več
11. 5. 2020

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020 (v nadaljevanju: JR8–ŠTIPENDIJE–2020)

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020 (v nadaljevanju: JR8–ŠTIPENDIJE–2020).
Preberi več
11. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation, v nadaljevanju: SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19.
Preberi več
11. 5. 2020

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad je danes, 8. 5. 2020, v Uradnem listu objavil Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1.
Preberi več
11. 5. 2020

Spremembe Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20) ter št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20).
Preberi več
11. 5. 2020

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20. 3. 2020, Ob-1757/20.
Preberi več