Show menu

Ostali razpisi

16. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa, z oznako P4D 2019–2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Sprememba javnega razpisa, z oznako P4D 2019–2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19.
Preberi več
16. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Sprememba javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«
Preberi več
9. 3. 2020

Sprememba Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Preberi več
9. 3. 2020

Javni razpis »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti na tujih trgih.
Preberi več
9. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let.
Preberi več
9. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2019/20 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2020.
Preberi več
9. 3. 2020

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021

Spremeni se Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16), objavlja javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019.
Preberi več
2. 3. 2020

Sprememba Javnega poziva Vavčer za pripravo digitalne strategije

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za pripravo digitalne strategije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019.
Preberi več
2. 3. 2020

Sprememba vsebine Javnega poziva Vavčer za digitalni marketing

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za digitalni marketing, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.
Preberi več