Show menu

Ostali razpisi

3. 2. 2020

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
Preberi več
27. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2021 in 2022

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2021 in 2022 (Ur. list št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020)
Preberi več
27. 1. 2020

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021 (oznaka JR-promocija-SJ-2020-2021) (Ur. list št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020)
Preberi več
27. 1. 2020

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del (Ur. list št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020)
Preberi več
27. 1. 2020

Javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo...

1. javni razpis za podukrep 7.3Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Ur. list št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020)
Preberi več
27. 1. 2020

Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020

Osmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2020 (Ur. list št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020)
Preberi več
20. 1. 2020

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2020

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2020 (Ur. list št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020)
Preberi več
20. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije (Ur. list št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020)
Preberi več
20. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave deluje v vlogi vodilne agencije

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije (Ur. list št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020)
Preberi več
20. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022 (Ur. list št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020)
Preberi več