Show menu

Ostali razpisi

1. 10. 2018

1.javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja...

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Preberi več
1. 10. 2018

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma...

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2018/II (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018)
Preberi več
1. 10. 2018

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020...

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
Preberi več
1. 10. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju...

Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju(v nadaljnjem besedilu: umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019
Preberi več
1. 10. 2018

Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.
Preberi več
1. 10. 2018

Sprememba »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«

Sprememba (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018) »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/17 z dne 1. 12. 2017 in v Uradnem listu RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017, objavlja naslednjo spremembo:
Preberi več
1. 10. 2018

Spremembe javnega razpisa za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

V Javnem razpisu za program Fulbright za leto 2018 (225. JR), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 84/16 dne 23. 12. 2016, se: – v prvem odstavku 7. točke »Po dokončnosti odločbe sklad z upravičencem sklene pogodbo. Podpisana pogodba je podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju.« nadomesti z »Dokončna odločba, s katero bo zahtevku stranke ugodeno, je podlaga za izplačilo sredstev, kot je opredeljeno v nadaljevanju«.
Preberi več
1. 10. 2018

Sprememba Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018–2022)

Sprememba (Ur. list št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018) Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018–2022), oznaka razpisa: 5442-86/2018/14 z dne 12. 9. 2018, objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/18 z dne 14. 9. 2018 (Ob-2838/18)
Preberi več
25. 9. 2018

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2018/19

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2018/19 (Ur. list št. 62/2018 z dne 21. 9. 2018)
Preberi več
25. 9. 2018

Javni razpis za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov konzorcija za elektronski dostop do vsebin zbirke najkakovostnejših znanstvenih revij z visokimi faktorji vpliva ali uvrščenih med prvih 5 na znanstvenih področjih v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Preberi več