Show menu

Ostali razpisi

27. 7. 2020

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 2 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.
Preberi več
27. 7. 2020

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.
Preberi več
27. 7. 2020

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19

Predmet javnega razpisa je spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19.
Preberi več
27. 7. 2020

javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.
Preberi več
27. 7. 2020

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2019

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19.
Preberi več
20. 7. 2020

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3420/19) in št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20)
Preberi več
20. 7. 2020

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020

Predmet Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Preberi več
20. 7. 2020

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.
Preberi več
13. 7. 2020

12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreč

12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreč (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več