Show menu

Ostali razpisi

25. 11. 2019

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo...

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki jih bo v letih 2020–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JCPR-DIGIP-UGU-2020-2021 (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019)
Preberi več
25. 11. 2019

Sprememba Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Sprememba (Ur. list št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019) Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19)
Preberi več
19. 11. 2019

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023

• Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje knjižnih programov za obdobje 2020–2023 ...
Preberi več
19. 11. 2019

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov...

Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-UPR-AO-2020/21 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)
Preberi več
19. 11. 2019

4. javni razpis za podukrep 3.1Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

4. javni razpis za podukrep 3.1Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)
Preberi več
19. 11. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021

Javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019)
Preberi več
19. 11. 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019 (Ur. list št. 68/2019 z dne 15. 11. 2019) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19).
Preberi več
12. 11. 2019

3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb...l

3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
12. 11. 2019

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
12. 11. 2019

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več