Show menu

Ostali razpisi

2. 3. 2020

Sprememba Javnega poziva Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019.
Preberi več
2. 3. 2020

javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21

Namen javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«

Namen razpisa je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2021–2023 na naslednjih, skupno dogovorjenih raziskovalnih področjih
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020

Predmet javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

Predmet javnega razpisa za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom posameznega sklopa, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacje še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (UL št.12/2020)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars.
Preberi več