Show menu

Ostali razpisi

11. 5. 2020

Spremembe razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020

V Razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/20, se spremenijo naslednje točke
Preberi več
4. 5. 2020

Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se spremeni
Preberi več
28. 4. 2020

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21

Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.
Preberi več
28. 4. 2020

Sprememba v javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

V javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« se podaljša rok za predložitev in odpiranje vlog.
Preberi več
28. 4. 2020

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022

Objavljen je nov rok za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020).
Preberi več
28. 4. 2020

Zaprtje javnega razpisa: Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa P4D 2019–2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (objava v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19).
Preberi več
20. 4. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer FWF...

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije
Preberi več
20. 4. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS,...

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije
Preberi več
20. 4. 2020

Sprememba javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Sprememba javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39/19 z dne 21. 6. 2019.
Preberi več
14. 4. 2020

Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
Preberi več