Show menu

Ostali razpisi

13. 7. 2020

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali...

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje) (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3 (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1 (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

Popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19...

Popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

Sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«

Sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja« (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več