Show menu

Ostali razpisi

28. 9. 2020

Sprememba v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov dodatni prijavni rok za leto 2020.
Preberi več
28. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega filma 2020.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 25. 9. 2020 dalje objavljen na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.
Preberi več
28. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega in dokumentarnega celovečernega filma 2020 na temo

Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega igranega in dokumentarnega celovečernega filma 2020 na temo 30. letnice neodvisnosti Republike Slovenije.
Preberi več
28. 9. 2020

Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020).

Javni razpis za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR9–ŠTIPENDIJE–LITERARNA KRITIKA–2020).
Preberi več
28. 9. 2020

Drugi javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2020

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke in šolarje, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Preberi več
21. 9. 2020

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« _

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.
Preberi več
21. 9. 2020

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode – B1

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: – Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.
Preberi več
21. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) znanstvenih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.
Preberi več
21. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS,

Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu Narodowe Centrum Nauki (v nadaljevanju: NCN) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
Preberi več
21. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta -ERC

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta.
Preberi več