Show menu

Ostali razpisi

3. 6. 2019

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Popravek (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019) javnega razpisa za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

Popravek (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019) javnega razpisa za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019
Preberi več
3. 6. 2019

Sprememba (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019) Javnega razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Sprememba (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019) Javnega razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 28. 12. 2018, Ob-3491/18.
Preberi več
27. 5. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 (Ur. list št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019)
Preberi več
27. 5. 2019

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 (Ur. list št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019)
Preberi več
27. 5. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS (Ur. list št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019)
Preberi več
27. 5. 2019

Objava (Ur. list št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019) zaprtja Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Objava (Ur. list št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019) zaprtja Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 28. 12. 2018 (Ob-3518/18).
Preberi več