Show menu

Ostali razpisi

4. 1. 2019

2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologi (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologi (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

10. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

10. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

2. javni razpis za pod ukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

2. javni razpis za pod ukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

2. javni razpis za podukrep - 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni...

2. javni razpis za podukrep - 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (JR SPIN) (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (JR SPIN) (Ur. list št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018)
Preberi več