Show menu

Ostali razpisi

18. 2. 2019

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Peti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

Peti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
18. 2. 2019

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« (Ur. list št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019)
Preberi več
14. 2. 2019

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-424/2018 (Ur. list št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019)
Preberi več
14. 2. 2019

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Ur. list št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) št. 430-1147/2018, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) št. 430-1147/2018, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« , objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/18, pod objavo Ob-2667/18, z dne 17. 8. 2018
Preberi več
12. 2. 2019

5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2019

5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2019 (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

11. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

11. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

Spremembe (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) Javnega razpisa za program Fulbright

Spremembe (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) Javnega razpisa za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)
Preberi več