Show menu

Ostali razpisi

29. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 in 2022

Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021 in 2022 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih.
Preberi več
29. 6. 2020

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
Preberi več
23. 6. 2020

Podaljšanje Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja podaljšanje Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020 (v nadaljevanju: JP1-MOBILNOST 1-2020).
Preberi več
23. 6. 2020

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2020

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadaljevanju: JP3-TRUBAR-2020).
Preberi več
23. 6. 2020

Začasno zaprtje javnih pozivov

Slovenski podjetniški sklad z dnem 19.6.2020 v Uradnem listu RS št. 89/2020 začasno zapira vse javne pozive, razen Vavčerja za prenos lastništva.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2020

Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2020, je sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2021–2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 na vseh znanstvenih področjih.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2021–2022

Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Bosno in Hercegovino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021–2022

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko in s tem omogočanje znanstveno-razvojnega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru EU in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise.
Preberi več