Show menu

Ostali razpisi

10. 4. 2019

• Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2019

• Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) • Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov za leto 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

• Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2019 (JR5–ŠTIPENDIJE–2019)

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2019 (JR5–ŠTIPENDIJE–2019) (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti

Javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS na velikih govedorejskih, prašičerejskih in perutninskih obratih (farmah) in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih na območju Republike Slovenije (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Spremembe (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Spremembe (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
Preberi več
10. 4. 2019

Sprememba (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) Javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019),

Sprememba (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) Javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019), objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/19 z dne 1. 3. 2019.
Preberi več
10. 4. 2019

Preklic (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) javnega razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljubljana, Parmova 53, številka 430-2/2009/5

Preklic (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) javnega razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljubljana, Parmova 53, številka 430-2/2009/5, Ob-1609/09, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 13. 2. 2009.
Preberi več