Show menu

Ostali razpisi

2. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (oznaka JOB_2020)

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
Preberi več
2. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva v letih 2020 in 2021, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi izbranih projektov za sofinanciranje v Načrt razvojnih programov proračuna (v nadaljevanju NRP) ministrstva za leti 2020 in 2021.
Preberi več
2. 3. 2020

Zaprtje javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavlja zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019, Ob-3588/19.
Preberi več
2. 3. 2020

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

V javnem razpisu »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020 (Ob-1316/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa
Preberi več
2. 3. 2020

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019 (UL 58/19 z dne 27. 9. 2019)

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19) ter št. 44/19 z dne 20. 12. 2019 (Ob-3643/19).
Preberi več
2. 3. 2020

Sprememba v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, nov dodatni prijavni rok za leto 2020.
Preberi več
21. 2. 2020

Razpis za nagrado in priznanja Mirka Šubica v Društvu restavratorjev Slovenije

Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki za življenjsko delo oziroma vrhunski dosežek v stroki.
Preberi več
21. 2. 2020

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020)

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Preberi več
21. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov, projektov organizirane filmske stroke, realizacije avdiovizualnih projektov

Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2020; – Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2020; – Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov – 2020.
Preberi več
21. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih.
Preberi več