Show menu

Ostali razpisi

7. 1. 2020

Izid javnega razpisa, (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020), št. 430-1125/2019, za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«

Izid javnega razpisa, (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020), št. 430-1125/2019, za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/19, pod objavo Ob-3086/19, z dne 4. 10. 2019
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JPR-GUM-2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JPR-GUM-2020 (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VIZ-2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VIZ-2020 (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-IMU-2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-IMU-2020 (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenij iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JPR-UPRIZ-2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenij iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JPR-UPRIZ-2020 (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020)
Preberi več
7. 1. 2020

Popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

Popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020« (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020)
Preberi več
7. 1. 2020

Sprememba (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020) Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«...

Sprememba (Ur. list št. 1/2020 z dne 3. 1. 2020) Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov dodatni prijavni rok za leto 2020.
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, JR-PRS2020

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, JR-PRS2020 (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis P7R 2019 – mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni razpis P7R 2019 – mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1 (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019)
Preberi več