Show menu

Ostali razpisi

10. 9. 2018

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 1. del

Razpis študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo in so v študijskem letu 2018/19 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje...
Preberi več
10. 9. 2018

Javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu«

Predmet javnega razpisa je podpreti projekt, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah in bo posledično zagotavljal boljše pogoje dela za delavce, zlasti starejše od 45 let.
Preberi več
10. 9. 2018

Zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018)

Zaprtje Javnega razpisa (Ur. list št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018) Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018 – Ob-1362/18.
Preberi več
5. 9. 2018

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov in razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov za leto 2018; (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018) Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja animiranih, celovečernih igranih in celovečernih dokumentarnih filmskih projektov za leto 2018. (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018)
Preberi več
5. 9. 2018

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018)

Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske medicine bodo za dobo sedmih let podeljene naslednje naloge
Preberi več
5. 9. 2018

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD)

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje.
Preberi več
5. 9. 2018

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije

Popravek (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije
Preberi več
5. 9. 2018

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) (Uradni list RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018) Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Preberi več
5. 9. 2018

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020

V javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/16, se v drugem odstavku 6.1 točke objave višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, poveča za 3.000.000 EUR, tako da znaša okvirno 11.000.000 EUR.
Preberi več
27. 8. 2018

Sprememba Javnega razpisa "Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja"

Sprememba rokov za oddajo vloge za dodelitev sredstev.
Preberi več