Show menu

Ostali razpisi

14. 4. 2020

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
Preberi več
14. 4. 2020

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije nosilnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo.
Preberi več
14. 4. 2020

Dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja dopolnitev javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/20 z dne 13. 3. 2020.
Preberi več
14. 4. 2020

Zaprtje javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavlja zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«
Preberi več
6. 4. 2020

Sprememba pri načinu oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo pri načinu oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije.
Preberi več
6. 4. 2020

Podaljšanje roka in način oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije se spremeni
Preberi več
27. 3. 2020

Sprememba Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019 (Ob-3711/19), s spremembami v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 (Ob-1485/20
Preberi več
27. 3. 2020

Sprememba Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2 #2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019 (Ob-3710/19), s spremembami v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 (Ob-1486/20)
Preberi več
27. 3. 2020

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2020 (Ob-3420/19)
Preberi več
27. 3. 2020

Spremembe Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019,
Preberi več