Show menu

Ostali razpisi

18. 3. 2019

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)
Preberi več
18. 3. 2019

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)
Preberi več
14. 3. 2019

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2019 (P2 2019) (Ur. list št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019)
Preberi več
14. 3. 2019

Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2019 (Ur. list št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019)
Preberi več
14. 3. 2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju literarne kritike za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju literarne kritike za leto 2019 (JR4–LITERARNA KRITIKA–2019) (Ur. list št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019)
Preberi več
14. 3. 2019

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin prod, grušč in pesek, na raziskovalnem prostoru Trstje, v Občini Ljutomer

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin prod, grušč in pesek, na raziskovalnem prostoru Trstje, v Občini Ljutomer (Ur. list št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019)
Preberi več
14. 3. 2019

Dopolnitev 2. javnega razpisa za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

Dopolnitev 2. javnega razpisa za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Ur. list št. 14/2019 z dne 8. 3. 2019)
Preberi več
4. 3. 2019

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019 (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019)
Preberi več
4. 3. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021 (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019)
Preberi več
4. 3. 2019

430-806/2018, Javni razpis za izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev

430-806/2018, Javni razpis za izvedbo projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019)
Preberi več