Show menu

Ostali razpisi

20. 5. 2019

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019 (Ur. list št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019)
Preberi več
20. 5. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije (Ur. list št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019)

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije (Ur. list št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019)
Preberi več
13. 5. 2019

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019 (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019 (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)
Preberi več
13. 5. 2019

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)
Preberi več
13. 5. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu

Javni razpis za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)
Preberi več
13. 5. 2019

Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)

Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019)
Preberi več
13. 5. 2019

Popravek (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019) javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020

Popravek (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019) javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/18 dne 13. 7. 2018 (št. objave: Ob-2530/18)
Preberi več
13. 5. 2019

Sprememba (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019) 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Sprememba (Ur. list št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019) 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe
Preberi več
8. 5. 2019

Drugi javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v le-tih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa VPR-2019/2020-2).

Drugi javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v le-tih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa VPR-2019/2020-2). (Ur. list št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019)
Preberi več
8. 5. 2019

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (oznaka JOB_2019) (Ur. list št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019)

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (oznaka JOB_2019) (Ur. list št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019)
Preberi več