Show menu

Ostali razpisi

4. 3. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019)
Preberi več
4. 3. 2019

Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019)
Preberi več
4. 3. 2019

Sprememba (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019) Javnega razpisa za predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Sprememba (Ur. list št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019) Javnega razpisa za predfinanciranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2612/18), s spremembama javnega razpisa, objavljenima v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18) in št. 76 z dne 30. 11. 2018 (Ob-3336/18).
Preberi več
4. 3. 2019

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (Ur. list št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019)

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (Ur. list št. 12/2019 z dne 27. 2. 2019)
Preberi več
25. 2. 2019

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2019 (v nadaljevanju: JR3-PREVAJALSKI SEMINAR–2019)

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2019 (v nadaljevanju: JR3-PREVAJALSKI SEMINAR–2019) (Ur. list št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019)
Preberi več
25. 2. 2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019 (v nadaljevanju: JR2–E–ZA-LOŽNIŠTVO–2019) (Ur. list št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019)
Preberi več
25. 2. 2019

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019 (JR SPK 2019)

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019 (JR SPK 2019) (Ur. list št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019)
Preberi več
25. 2. 2019

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019 (Ur. list št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019)
Preberi več
25. 2. 2019

Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019

Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019 (Ur. list št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019)
Preberi več
25. 2. 2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije «

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave (Swiss National Science Foundation, SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije « (Ur. list št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019)
Preberi več