Show menu

Ostali razpisi

1. 10. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in de-lovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in de-lovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju. Zagotovljena sredstva tega razpisa so namenjena izključno organiziranju programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov.
Preberi več
1. 10. 2019

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR DO OVE 2019)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadalje-vanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Preberi več
1. 10. 2019

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

Sprememba (Ur. list št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019) Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 (Ob-2289/19), ki se glasi: IPrvi stavek točke 3.3 javnega razpisa »Rok za oddajo vloge« se po novem glasi »Vlagatelj vlogo odda preko odprtega razpisnega roka, in sicer od 1. 7. 2019 do 15. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev. « II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Preberi več
23. 9. 2019

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64/18, z dne 28. 9. 2018 in v Uradnem listu RS, št. 65/18, z dne 5. 10. 2018, se popravi naslednje besedilo:
Preberi več
23. 9. 2019

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/17, z dne1. 12. 2017,v Uradnem listu RS, št 72/17, z dne 5. 12. 2017 in v Uradnem listu RS, št. 64/18, z dne 28. 9. 2018, se popravi naslednje besedilo:
Preberi več
23. 9. 2019

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SI-SK 2019 – SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SI-SK 2019 – SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.
Preberi več
23. 9. 2019

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SK75 2019 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SK75 2019 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2693/19.
Preberi več
23. 9. 2019

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019
Preberi več
16. 9. 2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2019 (Ur. list št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019)
Preberi več
16. 9. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020–2022

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020–2022 (Ur. list št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019)
Preberi več