Show menu

Ostali razpisi

7. 1. 2020

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2

Drugi javni razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2 (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Javni razpis NVO19 za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži...

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2020 – JPR-KT-2020. (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z

Javni razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Sprememba (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019) Javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvo (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

Sprememba (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019) Javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvo (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, št. 64/16 (št. objave Ob-3214/16).
Preberi več
7. 1. 2020

Preklic (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019) Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-UPRIZ-2020

Preklic (Ur. list št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019) Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-UPRIZ-2020
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov – 2020

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov – 2020 (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Sloveni-ja iz proračuna...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Sloveni-ja iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JPR-UPRIZ-2020. (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2020 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2020). (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019)
Preberi več