Show menu

Ostali razpisi

27. 3. 2020

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3 #2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3
Preberi več
27. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« #2

Sprememba javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« vključuje
Preberi več
27. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020

Sprememba javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 vključuje naslednje spremembe...
Preberi več
27. 3. 2020

Popravek javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 se spremeni...
Preberi več
27. 3. 2020

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 20–21

Zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti Koronavirusu ter napovedi spremembe proračuna, se začasno ustavi postopek izvedbe Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021.
Preberi več
27. 3. 2020

Ustavitev javnega razpisa: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran ...

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020 (Uradni list RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020), se ustavi.
Preberi več
23. 3. 2020

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.
Preberi več
23. 3. 2020

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja podaljšanje roka za oddajo prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov do 14. aprila 2020.
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020

Zaradi trenutnih izrednih razmer je rok za oddajo prijavnih vlog na Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020, podaljšan iz 20. 3. 2020 do dneva, ki se bo upošteval kot zadnji rok za prijavo v skladu z določbami zakona, ki ureja začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), oziroma najkasneje do vključno petka, 3. 4. 2020.
Preberi več