Show menu

Ostali razpisi

23. 6. 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR5-P-2020).
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, v okviru katerih bodo razvite in preizkušene nove metode, oblike in/ali pristopi, ki bodo nadgradili že obstoječe prakse za preprečevanje in reševanje stisk ranljivih skupin (ciljne skupine), zaradi pojava epidemije COVID-19.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zaposlenim (kot zaposlen se šteje tudi samostojni podjetnik – s.p.), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, omogočiti izboljšanje kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše (UL 89/2020)

Predmet koncesije: storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 1100 mest v domovih za starejše.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2020

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, katerega glavni namen je posodobljenje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
Preberi več
23. 6. 2020

Izid javnega razpisa za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1/2020, za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, bjavljenega v Uradnem listu RS, št. 9/20, pod objavo Ob-1356/20, z dne 14. 2. 2020, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Preberi več
15. 6. 2020

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020)
Preberi več
15. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020 (JR-MPR-2020)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Preberi več