Show menu

Ostali razpisi

17. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2019 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
17. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2019 in v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2019 in v letu 2020 (Ur. list št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-GUM-2019

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-GUM-2019 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-2020

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-2020 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več
10. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2019 (Ur. list št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018)
Preberi več
3. 12. 2018

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2019 (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2019 (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018)
Preberi več
3. 12. 2018

Popravek (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018) Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+

Popravek (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018) Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+
Preberi več
3. 12. 2018

Sprememba (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018) Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Sprememba (Ur. list št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018) Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2612/18) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 54/18 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18):
Preberi več