Show menu

Ostali razpisi

15. 9. 2020

Sprememba 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči

Sprememba 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
15. 9. 2020

Popravek javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti...

Popravek javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020« ) (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID1

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID1 (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022«

Obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020) ) (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
8. 9. 2020

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/20 z dne 31. 7. 2020 (Ob-2581/20) (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
2. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti...

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 (JR Piloti 2020) (Ur. list št 116/2020 z dne 28. 8. 2020)
Preberi več
2. 9. 2020

Sprememba in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Sprememba in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavljenega v Ur. l. RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1931/20), s spremembami in dopolnitvami v Ur. l. RS, št. 69/20 z dne 15. 5. 2020 (Ob-1973/20). (Ur. list št 116/2020 z dne 28. 8. 2020)
Preberi več
2. 9. 2020

Sprememba javnega razpisa z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Sprememba javnega razpisa z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020 (Ur. list št 116/2020 z dne 28. 8. 2020)
Preberi več
25. 8. 2020

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2 (Ur. list št 113/2020 z dne 21. 8. 2020)
Preberi več