Show menu

Ostali razpisi

21. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije
Preberi več
21. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS

redmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu GA ČR (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
Preberi več
21. 2. 2020

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Preberi več
21. 2. 2020

Zaprtje Javnega razpisa P7 2020 – Mikrokrediti

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa P7 2020 – Mikrokrediti (objava v Uradnem listu RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020 – Ob-1313/20).
Preberi več
21. 2. 2020

Sprememba Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019
Preberi več
21. 2. 2020

Sprememba Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1,

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019
Preberi več
21. 2. 2020

Sprememba 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo...

Sprememba 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.
Preberi več
17. 2. 2020

Najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2020.

Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.
Preberi več
17. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2020
Preberi več
17. 2. 2020

Javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020–2021 (P2R)

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.
Preberi več