Show menu

Ostali razpisi

2. 4. 2019

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2019

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2019 (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)
Preberi več
2. 4. 2019

Javni razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Mislinja, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Javni razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Mislinja, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Mislinja-PrP-2019) (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)
Preberi več
2. 4. 2019

• Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji v letu 2019 (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)
Preberi več
2. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021 (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)
Preberi več
2. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019) (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)
Preberi več
2. 4. 2019

Javni razpis za izvedbo projekta »Obeležitev Svetovnega dneva beguncev«, št. 430-12/2019

Javni razpis za izvedbo projekta »Obeležitev Svetovnega dneva beguncev«, št. 430-12/2019 (Ur. list št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019 (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019 (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2019 (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več