Show menu

Ostali razpisi

27. 3. 2019

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2019–2022

Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2019–2022 (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019 (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije

Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019)
Preberi več
27. 3. 2019

Preklic (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019) Javnega razpisa Ob-1962/09, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 27. 2. 2009.

Preklic (Ur. list št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019) Javnega razpisa Ob-1962/09, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 27. 2. 2009.
Preberi več
18. 3. 2019

Javni programski razpis za izbor kulturnih pro-gramov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Javni programski razpis za izbor kulturnih pro-gramov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpis Ljubljana PrP 2019) (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)
Preberi več
18. 3. 2019

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v obdobju 2019 do 2021, na območju Mestne občine Ljubljana sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v obdobju 2019 do 2021, na območju Mestne občine Ljubljana sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: Ljublja-na-PrP-2019-2021) (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)
Preberi več
18. 3. 2019

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)
Preberi več
18. 3. 2019

Dodatna pojasnila (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)

Dodatna pojasnila (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)
Preberi več
18. 3. 2019

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019 (Ur. list št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019)
Preberi več