Show menu

Ostali razpisi

24. 4. 2019

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2019) (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2019) (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021« (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit, na raziskovalnem prostoru Cerovec, v Občini Rogaška Slatina (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
24. 4. 2019

Sprememba (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite

Sprememba (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite (P7-2 2019-Mi-krokrediti), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 5. 4. 2019, Ob-1846/19.
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni projektno-programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Javni projektno-programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Ptuj-PrP-2019). (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019

Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več