Show menu

Ostali razpisi

7. 1. 2020

Javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo...

Javni razpis za izbiro izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi,...

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2020 (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2020 (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019)
Preberi več
7. 1. 2020

Spremembe in dopolnitve (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019...

Spremembe in dopolnitve (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019) Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19).
Preberi več
7. 1. 2020

Sprememba (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019) Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji...

Sprememba (Ur. list št. 77/2019 z dne 20. 12. 2019) Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73 z dne 6. 12. 2019.
Preberi več
16. 12. 2019

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Javni razpis» Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«

Javni razpis» Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020« (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija...

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JR-DŠ-2020) (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2020 (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več