Show menu

Ostali razpisi

23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk v letu 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020, s katero se podaljšuje oddaja vlog do 20. aprila 2020.
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena, ter v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja spremembo javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 34. člena, ter v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja spremembo javnega razpisa za 3. ukrep
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ...

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

V javnem razpisu za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20) se nadomesti naslednje besedilo.
Preberi več
23. 3. 2020

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21

Zavod za šport RS Planica popravek javnega razpisa za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/20 dne 28. 2. 2020.
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za sofinancira-nje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020

Javni razpis za sofinancira-nje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020 (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2020 (JR SPK 2020)

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Preberi več
16. 3. 2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021 (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medi-cino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
Preberi več
16. 3. 2020

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi ...

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)
Preberi več