Show menu

Ostali razpisi

15. 6. 2020

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu (š.l. 2019/2020)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.
Preberi več
15. 6. 2020

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Preberi več
15. 6. 2020

Spremembe in dopolnitve: Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20), št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20) ter št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1930/20).
Preberi več
15. 6. 2020

Spremembe: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
Preberi več
11. 6. 2020

Javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2020

OSSIN objavlja javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov iz sredstev, namenjenih Programu spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za leto 2020, in sicer največ 110.000 EUR.
Preberi več
11. 6. 2020

Javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev (2021)

Banka Slovenije razpisuje javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev (2021)
Preberi več
11. 6. 2020

Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020).

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za: – investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi – nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi
Preberi več
11. 6. 2020

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP) s pričetkom sofinanciranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021.
Preberi več
11. 6. 2020

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 (Uradni list RS, št. 71/19).
Preberi več
11. 6. 2020

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 (Uradni list RS, št. 7/20). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.
Preberi več