Show menu

Ostali razpisi

22. 2. 2021

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22
Preberi več
22. 2. 2021

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023
Preberi več
15. 2. 2021

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2021 (P2 2021)
Preberi več
15. 2. 2021

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v RS

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2021, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo(oznaka JPR-SLOA-2021)
Preberi več
15. 2. 2021

javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«

Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«
Preberi več
15. 2. 2021

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022
Preberi več
9. 2. 2021

Najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2021

Najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2021
Preberi več
9. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2021
Preberi več
9. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021
Preberi več
9. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024
Preberi več