Show menu

Ostali razpisi

18. 11. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, 123/20 z dne 18. 9. 2020 in 145/20 z dne 16. 10. 2020.
Preberi več
18. 11. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2
Preberi več
18. 11. 2020

Sprememba Javnega razpisa za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela

Spremembo Javnega razpisa za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Preberi več
10. 11. 2020

Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Preberi več
10. 11. 2020

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3420/19), št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20) in št. 101 z dne 17. 7. 2020 (Ob-2433/20)
Preberi več
10. 11. 2020

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022, 2023

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023
Preberi več
10. 11. 2020

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske...

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021
Preberi več
3. 11. 2020

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

– Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu, – Javni razpis za razpisno področje B v letu 2021: finančna podpora Slovencem po svetu in – Javni razpis za sofinanciranje organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije, za obdobje 2021–2023.
Preberi več
3. 11. 2020

17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Preberi več
3. 11. 2020

16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Preberi več