Show menu

Ostali razpisi

2. 9. 2020

Sprememba in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Sprememba in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavljenega v Ur. l. RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1931/20), s spremembami in dopolnitvami v Ur. l. RS, št. 69/20 z dne 15. 5. 2020 (Ob-1973/20). (Ur. list št 116/2020 z dne 28. 8. 2020)
Preberi več
2. 9. 2020

Sprememba javnega razpisa z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Sprememba javnega razpisa z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020 (Ur. list št 116/2020 z dne 28. 8. 2020)
Preberi več
25. 8. 2020

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2 (Ur. list št 113/2020 z dne 21. 8. 2020)
Preberi več
25. 8. 2020

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2 (Ur. list št 113/2020 z dne 21. 8. 2020)
Preberi več
25. 8. 2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2020 JR7–E–ZALOŽNIŠTVO–2020) (Ur. list št 113/2020 z dne 21. 8. 2020)
Preberi več
25. 8. 2020

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 (Ur. list št 113/2020 z dne 21. 8. 2020)
Preberi več
25. 8. 2020

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020

2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 (Ur. list št 113/2020 z dne 21. 8. 2020)
Preberi več
25. 8. 2020

Popravek javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Popravek javnega razpisa za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi (Ur. list št 113/2020 z dne 21. 8. 2020)
Preberi več
17. 8. 2020

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) (Ur. list št 110/2020 z dne 14. 8. 2020)
Preberi več
17. 8. 2020

Javni razpis za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 340-20/2020

Javni razpis za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 340-20/2020 (Ur. list št 110/2020 z dne 14. 8. 2020)
Preberi več