Show menu

Ostali razpisi

8. 1. 2019

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019)
Preberi več
8. 1. 2019

Sprememba (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019) okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«

Sprememba (Ur. list št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019) okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2019.
Preberi več
4. 1. 2019

– Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2018.

Javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2018...
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za izbor nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji...

Javni razpis za izbor nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Opcijski protokol)
Preberi več
4. 1. 2019

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več
4. 1. 2019

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2019

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2019 – JPR-KT-2019 (Ur. list št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018)
Preberi več