Show menu

Ostali razpisi

1. 7. 2019

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (razpis Maribor-PrR-2019)

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (razpis Maribor-PrR-2019) (Ur. list št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019)
Preberi več
1. 7. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (Ur. list št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis » Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

Javni razpis » Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022

Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022 (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Popravek (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019) »Javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«

Popravek (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019) »Javnega razpisa za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«
Preberi več
18. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019 (JR-RD 2019)

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2019 (JR-RD 2019) (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov za leto 2019 (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in promocijo slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini v obliki promocijske antologije v angleščini (oznaka razpisa: JR9–S-PA–2019)

Javni razpis za sofinanciranje izdaje izvirnih slikanic in promocijo slovenskih avtorjev za otroke in mladino v tujini v obliki promocijske antologije v angleščini (oznaka razpisa: JR9–S-PA–2019) (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več