Show menu

Ostali razpisi

10. 2. 2020

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.
Preberi več
10. 2. 2020

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Sklad bo v Uradnem listu RS, ki izide dne 7.2.2020, objavil podaljšanje Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3
Preberi več
10. 2. 2020

Sprememba: 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja spremembo 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
Preberi več
10. 2. 2020

Druga sprememba javnega razpisa: »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«

Sprememba je objavljena na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Javne-objave/Javni-razpisi/JR-ESRR-Razvoj-slovenscine-v-digitalnem-okolju/Sprememba-07022020/Obvestilo-o-spremembi-JR-za-objavo-v-URL.pdf
Preberi več
10. 2. 2020

Razveljavitev: Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega ...

1. Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih sredstev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020, št. U014-95/2019/2, Ob-1111/20, se razveljavi
Preberi več
3. 2. 2020

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Preberi več
3. 2. 2020

Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.
Preberi več
3. 2. 2020

Javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020–2

Predmet tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, 1 x serija izobraževalno – dokumentarnih oddaj na temo »Gorništvo in alpinizem« (3 deli dolžine 25 minut) za televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
Preberi več
3. 2. 2020

Javni razpis za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-1 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 X 50 minut)

Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskega avdiovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov
Preberi več
3. 2. 2020

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (oznaka: JR3–KNJIGA–2020–2021).

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021
Preberi več