Show menu

Ostali razpisi

9. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022
Preberi več
1. 2. 2021

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2021

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2021
Preberi več
1. 2. 2021

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2021

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2021
Preberi več
1. 2. 2021

Obvestilo o objavi Javnega dvoletnega razpisa za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022...

Obvestilo o objavi Javnega dvoletnega razpisa za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2021/2022)
Preberi več
1. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 in 2023

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 in 2023
Preberi več
1. 2. 2021

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021
Preberi več
1. 2. 2021

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021
Preberi več
1. 2. 2021

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021
Preberi več
25. 1. 2021

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2021, JR-PRS 2021

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo pripadniki romske skupnosti v letu 2021, JR-PRS 2021
Preberi več
25. 1. 2021

javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije
Preberi več