Show menu

Ostali razpisi

17. 8. 2020

Dopolnitev javnega razpisa» Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«

Dopolnitev javnega razpisa» Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020« (Ur. list št 110/2020 z dne 14. 8. 2020)
Preberi več
17. 8. 2020

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020, Ob-2580/20 (Ur. list št 110/2020 z dne 14. 8. 2020)
Preberi več
10. 8. 2020

15. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

15. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja (Ur. list št 108/2020 z dne 7. 8. 2020)
Preberi več
10. 8. 2020

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (Ur. list št 108/2020 z dne 7. 8. 2020)
Preberi več
4. 8. 2020

Sprememba razpisa P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere,

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20. 3. 2020, Ob-1757/20.
Preberi več
4. 8. 2020

Popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« 1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju

V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85/20 dne 12. 6. 2020, se spremeni:
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v šolskem letu 2020/21 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2020).

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»bachelor«):
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2020/21 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2020).

Predmet razpisa je štipendiranje za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije, na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje)
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.v
Preberi več