Show menu

Ostali razpisi

12. 11. 2019

3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb...l

3.javni razpis za podukrep 16.5Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
12. 11. 2019

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih pro­izvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
12. 11. 2019

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (Ur. list št. 67/2019 z dne 8. 11. 2019)
Preberi več
4. 11. 2019

Javni razpis za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2020 in 2021

Javni razpis za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za leti 2020 in 2021 (Ur. list št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019)
Preberi več
28. 10. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020–2023

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2020–2023 (Ur. list št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019)
Preberi več
28. 10. 2019

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS...

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Slovenji, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-Romi-2020 (Ur. list št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019)
Preberi več
22. 10. 2019

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019–2023)

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019–2023) (Ur. list št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019)
Preberi več
22. 10. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2020–2022 (Ur. list št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019)
Preberi več
22. 10. 2019

Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« (Ur. list št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019)
Preberi več
22. 10. 2019

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (Ur. list št. 62/2019 z dne 18. 10. 2019)
Preberi več