Show menu

Ostali razpisi

3. 11. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1...

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020 (Ob-2579/20)
Preberi več
3. 11. 2020

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije
Preberi več
26. 10. 2020

Razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji

razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji
Preberi več
26. 10. 2020

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020)

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020)
Preberi več
26. 10. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2020
Preberi več
26. 10. 2020

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021)

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021)
Preberi več
26. 10. 2020

Javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVIDa-19«

Javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«
Preberi več
19. 10. 2020

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023

Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2.375.000 EUR, in sicer: – v letu 2021 se razpiše: 1.827.000 EUR; – v letu 2022 se razpiše: 274.000 EUR; – v letu 2023 se razpiše: 274.000 EUR.
Preberi več
19. 10. 2020

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske...

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021
Preberi več
19. 10. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020
Preberi več