Show menu

Ostali razpisi

18. 6. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«

Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019 (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2019 (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019)
Preberi več
18. 6. 2019

Popravek (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019) javnega razpisua za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019«

Popravek (Ur. list št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019) javnega razpisua za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/19 z dne 31. 5. 2019
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugi-mi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na:– konkurenčnost,– zaposlitvene možnosti.
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019"

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2020 (Paket 18). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022

Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb za obdobje od novembra 20191 do novembra 2022, s ključnim ciljem preprečevanja bolezni in izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije.
Preberi več
11. 6. 2019

Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2020–2023 v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (OP MPO).
Preberi več