Show menu

Ostali razpisi

4. 8. 2020

Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije
Preberi več
4. 8. 2020

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije,
Preberi več
27. 7. 2020

6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe.
Preberi več
27. 7. 2020

13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.
Preberi več
27. 7. 2020

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2)

Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.
Preberi več
27. 7. 2020

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 2 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.
Preberi več
27. 7. 2020

Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.
Preberi več
27. 7. 2020

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v letu 2020 za spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19

Predmet javnega razpisa je spremljanje pripravljenosti športnikov po prekinitvi procesa športne vadbe zaradi epidemije COVID-19.
Preberi več
27. 7. 2020

javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.
Preberi več
27. 7. 2020

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2019

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19.
Preberi več