Show menu

Ostali razpisi

11. 6. 2020

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se spremeni
Preberi več
11. 6. 2020

Sprememba v javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

Sprememba v javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju – NRV-B), v letu 2020, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2020.
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020

Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020

Predmet: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020«

Javni razpis za sofinanciranje »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020« v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007, financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe
Preberi več
1. 6. 2020

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike...

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditve turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19.«
Preberi več
28. 5. 2020

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti...

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2018–2020 (JR OSSIN – ANS UKREP 1/1-2020) Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti (v nadaljevanju ANS) preko sofinanciranja novih in nadgradnjo obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.
Preberi več
28. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020
Preberi več