Show menu

Ostali razpisi

1. 10. 2019

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2019/20

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2019/20 (Ur. list št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019)
Preberi več
1. 10. 2019

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije
Preberi več
1. 10. 2019

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020, oznaka razpisa JPR – MV – 2020

Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:– tiskanih medijev;– radijskih programov;– televizijskih programov;– elektronskih publikacij.
Preberi več
1. 10. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti organizacij upokojencev in delovnih invalidov v letu 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in de-lovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in de-lovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju. Zagotovljena sredstva tega razpisa so namenjena izključno organiziranju programov rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in delovnih invalidov.
Preberi več
1. 10. 2019

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR DO OVE 2019)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji (v nadalje-vanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Preberi več
1. 10. 2019

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

Sprememba (Ur. list št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019) Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 (Ob-2289/19), ki se glasi: IPrvi stavek točke 3.3 javnega razpisa »Rok za oddajo vloge« se po novem glasi »Vlagatelj vlogo odda preko odprtega razpisnega roka, in sicer od 1. 7. 2019 do 15. 10. 2019 oziroma do porabe sredstev. « II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Preberi več
23. 9. 2019

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64/18, z dne 28. 9. 2018 in v Uradnem listu RS, št. 65/18, z dne 5. 10. 2018, se popravi naslednje besedilo:
Preberi več
23. 9. 2019

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«

Popravek (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/17, z dne1. 12. 2017,v Uradnem listu RS, št 72/17, z dne 5. 12. 2017 in v Uradnem listu RS, št. 64/18, z dne 28. 9. 2018, se popravi naslednje besedilo:
Preberi več
23. 9. 2019

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SI-SK 2019 – SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SI-SK 2019 – SEMENSKI KAPITAL – SO-INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.
Preberi več
23. 9. 2019

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SK75 2019 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR

Sprememba (Ur. list št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019) Javnega razpisa SK75 2019 – SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2693/19.
Preberi več