Show menu

Ostali razpisi

28. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2020 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.
Preberi več
28. 5. 2020

Popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše
Preberi več
28. 5. 2020

Sprememba: Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in 35 z dne 27. 3. 2020
Preberi več
28. 5. 2020

Sprememba vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19.
Preberi več
28. 5. 2020

Sprememba »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Na podlagi sklepa o novem roku št. 4301-125/2018/281-09421623 z dne 22. 4. 2020, objavljamo novi rok za odpiranje za »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)«.
Preberi več
28. 5. 2020

Sprememba javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

Sprememba javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 31. 1. 2020.
Preberi več
18. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020 (JR-RD 2020)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Preberi več
18. 5. 2020

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
Preberi več
18. 5. 2020

Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1931/20).
Preberi več
18. 5. 2020

Sprememba Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah

V Javnem razpisu za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 62/19 z dne 18. 10. 2019) se spremni...
Preberi več