Show menu

Ostali razpisi

20. 7. 2020

Sprememba Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3420/19) in št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20)
Preberi več
20. 7. 2020

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020

Predmet Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Preberi več
20. 7. 2020

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.
Preberi več
13. 7. 2020

12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreč

12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreč (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP COVID-19« v letu 2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali...

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na velikih obratih rej živali (farmah), ki so v lasti pravnih oseb in na kmetijskih gospodarstvih, ki vzrejajo njihove živali (kooperacijske reje) (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več
13. 7. 2020

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 (Ur. list št 97/2020 z dne 10. 7. 2020)
Preberi več