Show menu

Ostali razpisi

19. 10. 2020

Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije...

Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, št. 430-803/2020
Preberi več
8. 10. 2020

Javni razpis »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.
Preberi več
8. 10. 2020

Javni razpis za sofinanciranje razvoja filmskih projektov – 2020.

Besedilo zgoraj navedenega razpisa bo od dne 2. 10. 2020 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.
Preberi več
8. 10. 2020

Javni razpis za izbor operacije »Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«

Predmet JR je sofinanciranje nabave mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo za namen učinkovitejše organizacije in obvladovanja epidemioloških razmer v povezavi s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi v javnih socialno varstvenih zavodih in pri koncesionarjih, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva in ki lahko opravljajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje oskrbovance (v nadaljevanju: SVZ).
Preberi več
8. 10. 2020

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za študij) za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-ŠTD) s pričetkom financiranja v študijskem letu 2020/2021.
Preberi več
8. 10. 2020

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/ začasnih namestitev za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/ začasnih namestitev za starejše, ki se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«
Preberi več
8. 10. 2020

Sprememba 6. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Sprememba 6. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020
Preberi več
28. 9. 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R

Sprememba Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/17 dne 22. 12. 2017.
Preberi več
28. 9. 2020

Sprememba v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, nov dodatni prijavni rok za leto 2020.
Preberi več
28. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju slovenskega celovečernega filma 2020.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 25. 9. 2020 dalje objavljen na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.
Preberi več