Show menu

Ostali razpisi

8. 7. 2020

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3 (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1 (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

Popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19...

Popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
8. 7. 2020

Sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«

Sprememba javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja« (Ur. list št 93/2020 z dne 3. 7. 2020)
Preberi več
29. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2021 in 2022

Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2021 in 2022 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih.
Preberi več
29. 6. 2020

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
Preberi več
23. 6. 2020

Podaljšanje Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja podaljšanje Javnega poziva za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2020 (v nadaljevanju: JP1-MOBILNOST 1-2020).
Preberi več
23. 6. 2020

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2020

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadaljevanju: JP3-TRUBAR-2020).
Preberi več
23. 6. 2020

Začasno zaprtje javnih pozivov

Slovenski podjetniški sklad z dnem 19.6.2020 v Uradnem listu RS št. 89/2020 začasno zapira vse javne pozive, razen Vavčerja za prenos lastništva.
Preberi več