Show menu

Ostali razpisi

11. 5. 2020

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020 (v nadaljevanju: JR8–ŠTIPENDIJE–2020)

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020 (v nadaljevanju: JR8–ŠTIPENDIJE–2020).
Preberi več
11. 5. 2020

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation, v nadaljevanju: SNSF) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19.
Preberi več
11. 5. 2020

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad je danes, 8. 5. 2020, v Uradnem listu objavil Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1.
Preberi več
11. 5. 2020

Spremembe Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20) ter št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20).
Preberi več
11. 5. 2020

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20. 3. 2020, Ob-1757/20.
Preberi več
11. 5. 2020

Spremembe razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020

V Razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/20, se spremenijo naslednje točke
Preberi več
4. 5. 2020

Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se spremeni
Preberi več
28. 4. 2020

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21

Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.
Preberi več
28. 4. 2020

Sprememba v javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

V javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« se podaljša rok za predložitev in odpiranje vlog.
Preberi več
28. 4. 2020

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022

Objavljen je nov rok za oddajo vlog za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022« (oznaka: JOB_2020).
Preberi več