Show menu

Ostali razpisi

11. 6. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje ukrepov Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025, od novembra leta 2019, leta 2020, 2021 in 2022, s ključnim ciljem izboljšati prehranjevalne in gibalne navade ter zaustaviti in zmanjšati trend naraščanja telesne mase prebivalcev Slovenije.
Preberi več
11. 6. 2019

Popravek Javnega razpisa sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje...

Popravek (Ur. list št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019) Javnega razpisa sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje / odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in pripadajoče razpisne dokumentacije in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/19 z dne 10. 5. 2019.
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več
3. 6. 2019

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019 (Ur. list št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019)
Preberi več