Show menu

Ostali razpisi

3. 9. 2019

Drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve«

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000
Preberi več
3. 9. 2019

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)« (Ur. list št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019) objavljenega dne 10. 8. 2018 v Uradnem listu RS, št. 54/18.
Preberi več
26. 8. 2019

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (Ur. list št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019)
Preberi več
26. 8. 2019

Sprememba javnega razpisa: »Mentorske sheme za socialna podjetja

Sprememba javnega razpisa: »Mentorske sheme za socialna podjetja (Ur. list št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019) objavljenega dne 10. 8. 2018 v Uradnem listu RS, št. 54/18.
Preberi več
19. 8. 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slo-venskih kratkometražnih filmskih projektov – 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slo-venskih kratkometražnih filmskih projektov – 2019 (Ur. list št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019)
Preberi več
12. 8. 2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (Ur. list št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019)
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2019

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov 2019 (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Predmet produkta je semenski kapital so-investira-nje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2019)

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020-2022)

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-vati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Preberi več