Show menu

Ostali razpisi

21. 9. 2020

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za predfinanciranje podjetniških projektov – PF3

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za predfinanciranje podjetniških projektov – PF3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020
Preberi več
21. 9. 2020

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 19–22

sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)«
Preberi več
21. 9. 2020

Sprememba Javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti objavljenega v UL 39/19

Sprememba Javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39/19 z dne 21. 6. 2019.
Preberi več
21. 9. 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupin raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije
Preberi več
21. 9. 2020

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za predfinanciranje projektov neprofitnih organizacij – PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020
Preberi več
16. 9. 2020

Prvi javni razpis za ukrep »Zdravje in varnost (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020)

Prvi javni razpis za ukrep »Zdravje in varnost (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020)
Preberi več
16. 9. 2020

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020)
Preberi več
16. 9. 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti.

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) (Ur. list št 121/2020 z dne 11. 9. 2020), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017, k veljavnim spremembam javnega razpisa, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 63/17 dne 10. 11. 2017, št. 11/18 dne 23. 2. 2018 in št. 32/18 z dne 11. 5. 2020.
Preberi več
15. 9. 2020

Sprememba 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči

Sprememba 12. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več
15. 9. 2020

Popravek javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti...

Popravek javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020« ) (Ur. list št 118/2020 z dne 4. 9. 2020)
Preberi več