Show menu

Ostali razpisi

5. 8. 2019

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.
Preberi več
5. 8. 2019

Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 (JPR-ESS-ŠTIP2019-USP2)

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v časovnem obdobju med 1. 10. 2018 in 31. 10. 2020.
Preberi več
5. 8. 2019

Sprememba javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019)

Sprememba javnega razpisa: »DEMO PILOTI II 2018« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019) Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Preberi več
5. 8. 2019

Spremembe javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Spremembe javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« (Ur. list št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019) Roki za oddajo vlog za 3. odpiranje: 18. 11. 2019.
Preberi več
30. 7. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 na vseh raziskovalnih področjih.
Preberi več
30. 7. 2019

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.(235. javni razpis)

V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, št. 58/18 in št. 22/19, se spremenijo naslednje točke:
Preberi več
17. 7. 2019

Javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75  %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.
Preberi več
10. 7. 2019

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.
Preberi več
10. 7. 2019

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019) št. 430-424/2018, za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 1/19, pod objavo Ob-3541/18, z dne 4. 1. 2019, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Preberi več
10. 7. 2019

Javni razpis za analizo programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019

Namen javnega razpisa je analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019. Predmet razpisa je analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019.
Preberi več