Show menu

Ostali razpisi

23. 6. 2020

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Preberi več
23. 6. 2020

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, katerega glavni namen je posodobljenje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
Preberi več
23. 6. 2020

Izid javnega razpisa za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-1/2020, za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, bjavljenega v Uradnem listu RS, št. 9/20, pod objavo Ob-1356/20, z dne 14. 2. 2020, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
Preberi več
15. 6. 2020

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020)
Preberi več
15. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, v letu 2020 (JR-MPR-2020)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Preberi več
15. 6. 2020

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu (š.l. 2019/2020)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.
Preberi več
15. 6. 2020

Javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.
Preberi več
15. 6. 2020

Spremembe in dopolnitve: Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 (Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19), št. 8/20 z dne 8. 7. 2020 (Ob-1279/20), št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1815/20) ter št. 65/20 z dne 8. 5. 2020 (Ob-1930/20).
Preberi več
15. 6. 2020

Spremembe: Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
Preberi več
11. 6. 2020

Javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2020

OSSIN objavlja javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov iz sredstev, namenjenih Programu spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za leto 2020, in sicer največ 110.000 EUR.
Preberi več