Show menu

Ostali razpisi

18. 11. 2020

Zaprtje javnega razpisa

Slovenski regionalno razvojni sklad za Javni razpis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2...
Preberi več
18. 11. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, 123/20 z dne 18. 9. 2020 in 145/20 z dne16. 10. 2020
Preberi več
18. 11. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, 123/20 z dne 18. 9. 2020 in 145/20 z dne 16. 10. 2020.
Preberi več
18. 11. 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2
Preberi več
18. 11. 2020

Sprememba Javnega razpisa za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela

Spremembo Javnega razpisa za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Preberi več
10. 11. 2020

Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Preberi več
10. 11. 2020

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019

Sprememba: Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3420/19), št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20) in št. 101 z dne 17. 7. 2020 (Ob-2433/20)
Preberi več
10. 11. 2020

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022, 2023

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023
Preberi več
10. 11. 2020

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske...

Sprememba Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021
Preberi več
3. 11. 2020

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

– Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu, – Javni razpis za razpisno področje B v letu 2021: finančna podpora Slovencem po svetu in – Javni razpis za sofinanciranje organizacij civilne družbe v Republiki Sloveniji, katerih osnovna dejavnost je namenjena slovenski narodni skupnosti zunaj Republike Slovenije, za obdobje 2021–2023.
Preberi več