Show menu

Ostali razpisi

19. 11. 2018

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)
Preberi več
19. 11. 2018

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)
Preberi več
19. 11. 2018

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, izvajalca elektroribolova in ribiškega čuvaja (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)
Preberi več
19. 11. 2018

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za usposabljanje in izvajanje strokovnega izpita za ribogojca (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)
Preberi več
19. 11. 2018

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine V-11/3 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine V-11/3 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)
Preberi več
19. 11. 2018

Sprememba Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018 (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)

Sprememba Javnega razpisa DEMO PILOTI II 2018 (Ur. list št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018)
Preberi več
14. 11. 2018

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+ )

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+ ) (Ur. list št. 70/2018 z dne 9. 11. 2018)
Preberi več
14. 11. 2018

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020« (oznaka: JOB_2018)

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020« (oznaka: JOB_2018) (Ur. list št. 70/2018 z dne 9. 11. 2018)
Preberi več
5. 11. 2018

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019 (Ur. list št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018)
Preberi več
5. 11. 2018

Sprememba Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2

Sprememba (Ur. list št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018) Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18 z dne 6. 7. 2018 (Ob-2511/18) ter v Uradnem listu RS, št. 62/18 z dne 21. 9. 2018 (Ob-2870/18).
Preberi več