Show menu

Ostali razpisi

10. 7. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019

Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav žrtev trgovine z ljudmi za leto 2019. Predmet razpisa s programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi s ključnim ciljem: zagotavljanje zdravja.
Preberi več
10. 7. 2019

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

Popravek (Ur. list št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019) Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022, (objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019)
Preberi več
10. 7. 2019

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

V Javnem razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (Uradni list RS, št. 43/19) se v poglavju IV z naslovom Pogoji za pridobitev sredstev, v drugem stolpcu tabele točka 2) spremeni tako, da se glasi: »Vlagatelj je imel v letu 2018 prihodke v vrednosti najmanj 10.000 EUR.«.2. V poglavju IX z naslovom Uveljavljanje stroškov (velja za vse štiri sklope), v točki 1. Stroški plač in plačil v zvezi z delom, opomba št. 8 na strani 16 spremeni tako, da se glasi: »Bruto znesek 42 plačnega razreda je 2.198,840 EUR.«.
Preberi več
10. 7. 2019

Spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

V Javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018) se prvi odstavek še-ste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, spremeni...
Preberi več
1. 7. 2019

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (razpis Maribor-PrR-2019)

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (razpis Maribor-PrR-2019) (Ur. list št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019)
Preberi več
1. 7. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (Ur. list št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis » Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

Javni razpis » Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024

Javni razpis za strateško partnerstvo na področju evalvacij mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2019 do 2024 (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več
26. 6. 2019

Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022

Javni razpis Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019–2022 (Ur. list št. 39/2019 z dne 21. 6. 2019)
Preberi več