Show menu

Ostali razpisi

27. 3. 2020

Ustavitev javnega razpisa: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran ...

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020 (Uradni list RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020), se ustavi.
Preberi več
23. 3. 2020

Javni razpis P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.
Preberi več
23. 3. 2020

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja podaljšanje roka za oddajo prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov do 14. aprila 2020.
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020

Zaradi trenutnih izrednih razmer je rok za oddajo prijavnih vlog na Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020, podaljšan iz 20. 3. 2020 do dneva, ki se bo upošteval kot zadnji rok za prijavo v skladu z določbami zakona, ki ureja začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), oziroma najkasneje do vključno petka, 3. 4. 2020.
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk v letu 2020

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020, s katero se podaljšuje oddaja vlog do 20. aprila 2020.
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena, ter v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja spremembo javnega razpisa za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 34. člena, ter v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) objavlja spremembo javnega razpisa za 3. ukrep
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ...

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.
Preberi več
23. 3. 2020

Sprememba javnega razpisa za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020

V javnem razpisu za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20) se nadomesti naslednje besedilo.
Preberi več