Show menu

Ostali razpisi

10. 2. 2020

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2020

Predmet javnega razpisa JR4-PS-2020 je sofinanciranje organizacije in izvedbe treh mednarodnih prevajalskih seminarjev v letu 2020
Preberi več
10. 2. 2020

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Slovenj Gradec-PrP-2020).
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020)

Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja. Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis P7 2020 – Mikrokrediti

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega ...

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih sredstev
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020

Namen javnega razpisa je sofinanciranje novogradnje javnih športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije javnih športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.
Preberi več
10. 2. 2020

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih: a) Spolno nadlegovanje b) Preseganje spolnih stereotipov
Preberi več
10. 2. 2020

Spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19 z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.
Preberi več
10. 2. 2020

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

Sklad bo v Uradnem listu RS, ki izide dne 7.2.2020, objavil podaljšanje Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3
Preberi več