Show menu

Ostali razpisi

14. 2. 2019

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto

Sprememba in dopolnitev 10. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 (Ur. list št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) št. 430-1147/2018, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«

Izbor projekta oziroma izid javnega razpisa, (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) št. 430-1147/2018, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« , objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/18, pod objavo Ob-2667/18, z dne 17. 8. 2018
Preberi več
12. 2. 2019

5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2019

5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2019 (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

11. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

11. javni razpis za podukrep 4.1Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019)
Preberi več
12. 2. 2019

Spremembe (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) Javnega razpisa za program Fulbright

Spremembe (Ur. list št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019) Javnega razpisa za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)
Preberi več
29. 1. 2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021 (Ur. list št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019)
Preberi več
29. 1. 2019

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci (Ur. list št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019)
Preberi več
29. 1. 2019

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici (Ur. list št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019)
Preberi več
29. 1. 2019

Zaprtje (Ur. list št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019) Javnega razpisa P7– Mikrokrediti 2019

Zaprtje (Ur. list št. 5/2019 z dne 25. 1. 2019) Javnega razpisa P7– Mikrokrediti 2019 (objava v Uradnem listu RS, št. 84/18 z dne 28. 12. 2018 – Ob-3519/18).
Preberi več