Show menu

Ostali razpisi

11. 6. 2020

Javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev (2021)

Banka Slovenije razpisuje javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev (2021)
Preberi več
11. 6. 2020

Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020).

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za: – investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi – nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi
Preberi več
11. 6. 2020

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP) s pričetkom sofinanciranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021.
Preberi več
11. 6. 2020

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 (Uradni list RS, št. 71/19).
Preberi več
11. 6. 2020

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 (Uradni list RS, št. 7/20). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.
Preberi več
11. 6. 2020

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se spremeni
Preberi več
11. 6. 2020

Sprememba v javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo

Sprememba v javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju – NRV-B), v letu 2020, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2020.
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.
Preberi več
1. 6. 2020

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020

Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.
Preberi več