Show menu

Ostali razpisi

24. 4. 2019

Sprememba (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite

Sprememba (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019) javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za mikrokredite (P7-2 2019-Mi-krokrediti), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 5. 4. 2019, Ob-1846/19.
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme«

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni projektno-programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Javni projektno-programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Ptuj-PrP-2019). (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
16. 4. 2019

Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019

Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019 (Ur. list št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

• Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2019

• Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev za leto 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019) • Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov za leto 2019 (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

• Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2019 (JR5–ŠTIPENDIJE–2019)

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2019 (JR5–ŠTIPENDIJE–2019) (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več
10. 4. 2019

Javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti

Javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti (Ur. list št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019)
Preberi več