Show menu

Ostali razpisi

16. 12. 2019

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2020 (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2020 (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

4.javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

4.javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Popravek 2. javnega razpisa za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za leto 2019

Popravek 2. javnega razpisa za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020 za leto 2019 (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019)
Preberi več
16. 12. 2019

Sprememba (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019) Javnega razpisa z oznako P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Sprememba (Ur. list št. 76/2019 z dne 13. 12. 2019) Javnega razpisa z oznako P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19.
Preberi več
11. 12. 2019

Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti (Ur. list št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019)
Preberi več
11. 12. 2019

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (Ur. list št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019)
Preberi več
11. 12. 2019

Javni razpis za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, št. 430-1308/2019

Javni razpis za izvedbo projekta »Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem prostoru za leti 2020 in 2021«, št. 430-1308/2019 (Ur. list št. 73/2019 z dne 6. 12. 2019)
Preberi več