Show menu

JAVNI RAZPIS: SPODBUDE ZA ZAGON PODJETIJ V PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO V LETIH 2016–2017 (P2R)

1. 8. 2016
Objavljen je Javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016–2017 (P2R).

Slovenski podjetniški sklad je 29. 7. 2016 v Uradnem listu RS št. 52/2016 in na spletni strani Sklada razpisal skupno 3,2 mio EUR zagonskih spodbud za podjetja v problemskih območjih, ki jih bodo novonastala podjetja lahko prejela v obliki nepovratnih sredstev do višine 40.000 EUR v obdobju dveh let. 

Namen razpisa je spodbuditi zagon podjetij, cilj pa zmanjšati brezposelnost na problemskih območjih.

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2016-2017 je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.