Show menu

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih

8. 8. 2016
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v osnovna sredstva pri:

  • vzpostavitvi nove poslovne enote,
  • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
  • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote. 


Višina razpisanih sredstev: 

2.797.000,00 EUR, od tega 797.000,00 EUR v letu 2016 in 2.000.000,00 EUR v letu 2017.


Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za oddajo vlog: 5. 9. 2016

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna tukaj