Show menu

Najava četrtega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

26. 1. 2018
Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma sredi meseca februarja 2018 v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter sodelujočimi bankami, objavili Četrti javni razpisi za sofinanciranje malih začetnih naložb.

Mikro, mala in srednje velika podjetja iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo Maribora s širšo okolico, ki ga predstavljajo Mestna občina Maribor, občine Kungota, Pesnica, Hoče-Slivnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, bodo lahko v kombinaciji s kreditom iz Regijske garancijske sheme kandidirala tudi do največ 50.000,00 EUR nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena za sofinanciranje manjših začetnih naložb.