Show menu

Objava razpisov spodbud za mikro, mala in srednja podjetja (MSP)

16. 2. 2018
Mariborska razvojna agencija p.o. je v petek, 16.2.2017 v Uradnem listu št. 9/2018 objavila  Četrti javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018.

RRA Koroška d.o.o. je v povezavi z omenjenim razpisom objavila Spremembo Tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji.

Mikro, mala in sprednje velika podjetja, ki prijavljajo investicijo na območju občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju prevzamejo razpisno dokumentacijo na spodnji povezavi:

Javna razpisa in razpisna dokumentacija

Vprašanja in odgovori