Show menu

Oblikovanje vsebin za digitalno promocijo: Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije

6. 3. 2019
[OBVESTILO O DOPOLNITVI JAVNEGA POVABILA]
Spoštovani!

Poimenovanje sklopov se v ponudbenih obrazcih (obrazec št. 5 in ponudbeni predračun) ni ujemalo s poimenovanjem določenim v povabilu k oddaji ponudb.

Obrazca smo poenotili z razpisno dokumentacijo.

NOVA DOKUMENTACIJA SE NAHAJA NA POVEZAVI:

http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi?cid=2556

 

Za napako se  vam iskreno opravičujemo.
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), naročnik RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd, vabi k ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti za predmet naročila »Oblikovanje vsebin za digitalno promocijo - izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije«, najkasneje do dne 22. 3. 2019 do 12:00 ure.

Naročnik ima za storitve, ki so predmet te pogodbe, zagotovljena sredstva na podlagi pogodbe št. C2130-18-090135 o sofinanciranju operacije »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« z dne 26. 9. 2018. Naložbo »Razvoj in digitalna promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška« (Koroška@digital)  financirajo Republika Slovenija in Evropska unija - iz Evropskega sklada za regionalni razvoj -  ter občine Koroške regije.