Show menu

Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji (razpis je zaprt)

18. 4. 2019

RRA Koroška d.o.o. izvaja Garancijsko shemo za Koroško, ki so jo ustanovile občine Slovenj Gradec, Mislinja, Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

V letu 2019 smo objavili Javni razpis za dodeljevanje garancij ugodnih bančnih kreditov za pospeševanje razvoja podjetništva v Koroški regiji.

Upravičenci so mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki, društva, zavodi, zadruge in socialna podjetja, ki dostopajo do ugodnih kreditov in garancij za investicije do 8 let, obratna sredstva in predfinanciranje projektov do 3 let.

Višina garancije50% za investicije in 80% za obratna sredstva in predfinanciranje projektov.

Razpisan kreditni potencial znaša 1.003.072 EUR.

Sodelujoče banke z naslednjimi pogoji:

·        NLB d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,70% pribitka.

·        Delavska hranilnica d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,75% pribitka.

·        LON d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 1,90% pribitka.

·        Abanka d.d.: 6 mesečni EURIBOR + 2,00% pribitka za kredite do 8 let.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.št. 059-085-180 Metka Naveršnik (email: finance@rra-koroska.si).

Rok za oddajo vlog:

Razpis je odprt do 31. 12. 2019 oz. do porabe sredstev. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bo obravnaval Kreditni odbor GSK praviloma enkrat mesečno. 

Razpisna dokumentacija je v priponki.