Show menu

Javno naročilo za izvedbo podjetniških svetovanj v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22"

28. 1. 2020
Predmet javnega naročila je izvedba podjetniških svetovanj v okviru projekta "SIO RRA Koroška 2020-22". 

Naročilo je razdeljeno v 16 (šestnajst) sklopov, ki predstavljajo vsebinska področja svetovanja. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo za največ 3 (tri) različne sklope - vsebinska področja.

Rok za oddajo ponudb: 

 • Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme najkasneje do 12. 2. 2020 do 12:00 ure. 
 • Ponudba mora biti oddana preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 (št. javnega naročila JN000450/2020-W01). 

Način prijave:

 1. preberite dokument Razpisna dokumentacija_svetovalci_SIO RRA Koroška 2020-22  (besedilo javnega naročila);
 2. izpolnite dokument Ponudbena dokumentacija_svetovalci_SIO RRA Koroška 2020-22 (obrazci);
 3. izpolnite dokument Obrazec_E_Predračun_svetovalci_SIO-2020-22 (obrazec za ponudbeno ceno);
 4. pojdite v sistem e-JN: https://ejn.gov.si/eJN2 (št. javnega naročila JN000450/2020-W01);
 5. izberite »Sodeluj na javnem naročilu" (potrebno je kvalificirano digitalno potrdilo);
 6. Ko pridete v sistem, se vam odpre stran »Ponudba«;
 7. pri razdelku »Predračun« naložite izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran »Obrazec_E_Predračun«;
 8. pri razdelku »Druge priloge« naložite izpolnjen, podpisan, žigosan in skeniran dokument »Ponudbena_dokumentacija_svetovalci«; 
 9. kliknite "Oddaj ponudbo";
 10. če vas sistem slučajno ne spusti naprej in od vas zahteva, da naložite še dokument pri razdelku "Izjava - ponudnik", naložite v ta razdelek Obrazec C: Izjava o izpolnjevanju pogojev (ali pa še 1x celotno Ponudbeno dokumentacijo, katere del je tudi Obrazec C, ki ste jo naložili že pri "Druge priloge");
 11. Ponovno kliknite "Oddaj ponudbo".
Če želite oddati popravljeno oz. dopolnjeno ponudbo, lahko to storite do roka za oddajo ponudb in sicer na isti način, kot je opisano zgoraj.

Dodatne informacije:

Jure Knez, tel. 059 085 186, e-pošta jure.knez@rra-koroska.si