Show menu

Javno naročilo: Digitalno inoviranje kulturne dediščine v vodilni destinaciji Koroška

27. 11. 2020
Naročnik RRA Koroška d.o.o. vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (UL RS, št. 91/2015 in 14/18 - ZJN-3)

Predmet javnega naročila je izvedba storitev digitalnega inoviranja kulturne dediščine v vodilni destinaciji Koroška, skladno z vsebinskimi izhodišči in tehničnimi specifikacijami, ki se nahajajo v prilogi. 


Dodano v prilogi: Razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbor izvajalca storitev digitalnega inoviranja kulturne dediščine v vodilni destinaciji Koroška - POPRAVEK 1


Operacijo »Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška 2020-2021« financirajo Republika Slovenija in Evropska unija - iz Evropskega sklada za regionalni razvoj -  ter občine Koroške regije.
Popis del (63.3 KB)
Naročnik_ESPD (4.60 KB)

POPRAVKI