Show menu

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

27. 11. 2020
RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. z dne, 26 .11. 2020, objavlja 

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2021/2022, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

Rok prijave je 30. 9. 2021.

DODATNE INFORAMCIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si (Jasmina Pungartnik).

Razpisna dokumentacija se nahaja na povezavi: http://www.rra-koroska.si/si/stipendije