Show menu

Garancijska shema za Koroško

GSK je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Podlaga za vzpostavitev GSK

Značilnosti GSK

Upravičenci

Cilji GSK

Interni akti GSK