Show menu

Regijska garancijska shema Koroška

RGS Koroška je namenjena olajšanju dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov, z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Podlaga za vzpostavitev RGS KOROŠKA

Značilnosti RGS KOROŠKA

Upravičenci

Cilji RGS Koroška

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji