Show menu

Podjetno v svet podjetništva

Splošno o projektu PVSP za problemsko območje

Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje (PVSP za problemsko območje) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega brezposelne osebe, ki ustrezajo pogojem vključitve, v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže z nudenjem podjetniških usposabljanj, mentorstva in ostalih podpornih aktivnosti. 

Vključijo se lahko brezposelne osebe (ne glede na starost in stopnjo izobrazbe) s problemskega območja, kamor spadajo občine Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju. Cilj je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastno podjetje in se v njem zaposlijo, se samozaposlijo ali pa najdejo rešitev obliki zaposlitve pri drugem delodajalcu.

Namen projekta PVSP za problemsko območje je tako zagon novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti na območju občin Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

Program sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (instrument 3: Spodbujanje podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest, razdelek 2: Podjetno v svet podjetništva).

Obdobje izvajanja: 2014–2018.

Dodatne informacije: 
  • Tjaša Havnik, vodja projekta in notranja mentorica - tjasa.havnik@rra-koroska.si / 059 085 183
  • Jure Knez, vodja projekta in notranji mentor - jure.knez@rra-koroska.si / 059 085 186
  • Boris Skudnik, notranji mentor - boris.skudnik@rra-koroska.si / 059 085 181
  • FB stran projekta: https://www.facebook.com/PVSPzaproblemskoobmocjeRRAkoroska/?fref=ts
Objave o projektu v medijih:

Vključitev

Potek dela

Predstavitev mentorjev

Predstavitev udeležencev

FAQ (Odgovori na najpogostejša vprašanja)

Novice