Show menu

2. skupina PVSPproblemsko

Udeleženci 2. skupine PVSP za problemsko območje 2015

Vključenost v projekt:  januar 2015 – maj 2015

Aleksander Golob

Dimitrij Hafner

Dominik Hartman

Barbara Herjavec

Marko Klemenc

Andraž Koželnik

Bojana Poročnik

Ines Ravšer

Vanja Vajs

Maja Žižmond