Show menu

5. skupina PVSPproblemsko

Udeleženci 5. skupine PVSP za problemsko območje 2016

Vključenost v projekt:  januar 2016 – maj 2016

Nina Arih Sinic

Nina Mihelič

Suzana Horvat

Uroš Neumeister

Vlado Vučić

Bojan Mori

Boštjan Planinšrič

Kristijan Kotnik

Katja Grubelnik

Karolina Gudlin