Show menu

Podjetno v svet podjetništva

Splošno o projektu PVSP

Podjetno v svet podjetništva (v nadaljevanju PVSP) je program podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega brezposelne osebe, ki ustrezajo pogojem vključitve, v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže z nudenjem podjetniških usposabljanj, mentorstva in ostalih podpornih aktivnosti. Cilj je, da udeleženci po končanem usposabljanju ustanovijo lastno podjetje in se v njem zaposlijo, se samozaposlijo ali pa najdejo rešitev obliki zaposlitve pri drugem delodajalcu.

Namen projekta PVSP je tako zagon novih podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti med visokoizobraženimi mlajšimi osebami.

Projekt je v letih 2013–2015 potekal po celi Sloveniji. V vsaki od 12. slovenskih regij je bilo v tem obdobju vključenih 50 oseb (v Zasavju 60); skupno to pomeni 610 visokoizobraženih brezposelnih mladih.

Program je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dodatne informacije: 

Vključitev

Potek dela

Predstavitev udeležencev

Rezultati