Show menu

PODJETNO NAD IZZIVE – »PONI KOROŠKA«

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE – »PONI KOROŠKA«

Projekt Podjetno nad izzive (PONI KOROŠKA) je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže skozi celostni 4 mesečni program, ki vključuje podjetniška usposabljanja, mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihove poslovne ideje.  

Projekt bo potekal med leti 2020 – 2023, vanj bo vključenih 80 udeležencev v Koroški regiji. 

Vključijo se lahko osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v Koroški regiji, ter da so na dan pričetka vključitve osebe z nami zmožne podpisati pogodbo o zaposlitvi. Udeleženci so namreč za čas projekta redno zaposleni na RRA Koroška.

Cilj projekta so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). 

Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 80 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 80 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % (oz. 24) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju Koroške regije v celotnem obdobju.

Financiranje projekta
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.«.

Obdobje izvajanja: 2020 - 2023.

Dodatne informacije: 
>> ODDAJ SVOJO PRIJAVO <<

VKLJUČITEV V PROJEKT

JAVNI RAZPIS

POTEK DELA

PREDSTAVITEV MENTORJEV

FAQ (Odgovori na najpogostejša vprašanja)

NOVICE