Show menu

SPOT svetovanje KOROŠKA

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si
Izvajanje brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah - SPOT svetovanje za ciljno skupino v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2022.
Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020« prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeš3evanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.1. Spodbujanje nastajanja in delovanj podjetij, predvsem start-up podjetij«.

Namen operacije je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom in mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS št. 102/07, 57/12, 82/13,m 17/15 in 27/17- v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Glavni namen:
  • Krepitvi podjetniškega potenciala za MSP
  • Pospeševanje ustanavljanja novih MSP

Cilj operacije je z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1 »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev.

Glavni cilji operacije so:
  • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
  • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti 
in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.


Partnerji v konzorciju SPOT svetovanje KOROŠKA so:

AKTIVNOSTI SPOT svetovanje KOROŠKA

Uradne ure SPOT svetovanje KOROŠKA

Novice