Show menu

Povezave

Izbor povezav do pomembnejših spletnih strani v regiji, po Sloveniji in v EU.
Koroška Uradna predstavitvena stran Koroške regije Koroška – Zakladnica presenečenj www.koroska.si
Občine Občina Črna na Koroškem www.crna.si
Občina Dravograd www.dravograd.si
Občina Mežica www.mezica.si
Občina Mislinja www.mislinja.si
Občina Muta www.muta.si
Občina Podvelka www.podvelka.si
Občina Prevalje www.prevalje.si
Občina Radlje ob Dravi www.radlje.si
Občina Ravne na Koroškem www.ravne.si
Občina Ribnica na Pohorju www.ribnicanapohorju.si
Mesta občina Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si
Občina Vuzenica www.vuzenica.si
Razvojna mreža Koroške regije GZS Območna zbornica Koroška www.gzs.si/oz_koroska
Območna obrtna-podjetniška zbornica Dravograd www.ooz-dravograd.si
Območna obrtna-podjetniška zbornica Radlje ob Dravi www.ooz-radlje.si
Območna obrtna-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem www.ooz-ravne.si
Območna obrtna-podjetniška zbornica Slovenj Gradec www.ooz-sg.si
RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva www.racekogo.si
A. L. P. Peca www.alppeca.si
Podjetniški center Slovenj Gradec www.podjetniskicenter-sg.si
SCEPTER: storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje /
Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Velenje www.ess.gov.si
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje www.kmetijskizavod-celje.si
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj www.kgz-ptuj.si
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec www.zgs.si/?id=207
Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga www.kkgz.si
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem www.nijz.si/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem
JZ Dravit – Zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti www.dravit.si
JZ za šport, kulturo, turizem in mladino (ŠKTM) Radlje ob Dravi www.sktmradlje.si
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem www.zkstm.si
Javni zavod za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec www.spotur.si
Koroško regionalno stičišče NVO – Korociv www.korociv.si
LAS Mežiške doline – lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja www.las-md.si
LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja www.lasmdd.si
Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec www.vstp.si
MOCIS: center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec www.mocis.si
JZ Koroško višje- in visokošolsko središče Slovenj Gradec /
Šolski center Ravne na Koroškem www.gimnazija-ravne.si
Šolski center Slovenj Gradec www.sc-sg.net
Visoka šola Ravne na Koroškem www.vs-ravne.si
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec www.vszv-sg.si
Zavod RS za šolstvo, OE Slovenj Gradec www.zrss.si
Klub koroških študentov www.klub-kks.si
Druge regijske ustanove Koroški pokrajinski muzej www.kpm.si
Koroška galerija likovnih umetnosti www.glu-sg.si
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika www.rav.sik.si
Geopark Karavanke www.geopark.si
Slovenija Država na spletu (kažipot po spletnih mestih državne uprave) www.gov.si/
EU-skladi www.eu-skladi.si
SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si
Slovenski regionalno razvojni sklad www.regionalnisklad.si
Slovenski podjetniški sklad www.podjetniskisklad.si/
Uradni slovenski turistični informacijski portal www.slovenia.info
Slovenska turistična organizacija www.slovenia.info/si/Slovenska-turisti%C4%8Dna-organizacija.htm?ps_sto=0&lng=1
Regionalne razvojne agencije Združenje regionalnih razvojnih agencij RRA GIZ www.rra-giz.si
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija www.si-at.eu
Evropska unija Uradni portal Evropske unije http://europa.eu/index_sl.htm