Show menu

Institucionalni okvir

Skladno z ZSRR-2 razvojne odločitve na ravni regije in kohezijske regije sprejemajo: razvojni svet regije, svet regije in razvojni svet kohezijske regije.

V Koroški regiji sta kot organa razvojnega usmerjanja, nadzora in odločanja vzpostavljena Razvojni svet Koroške regije in Svet Koroške regije. Za uresničevanje razvojnih prioritet regije je vzpostavljena Regijska razvojna mreža Koroške. Imenovani predstavniki Koroške regije delujejo v okviru Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 
RRA Koroška zagotavlja tehnično, strokovno in administrativno podporo delovanju Sveta Koroške regije in Razvojnega sveta Koroške regije, katerih delo poteka medsebojno tesno povezano in usklajeno; koordinira delovanje Regijske razvojne mreže Koroške ter zagotavlja strokovno pomoč pri delovanju Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Svet Koroške regije

Razvojni svet Koroške regije

Regijska razvojna mreža Koroške

Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija