Show menu

Koroška regija


Koroška v Sloveniji in EU
Koroška v Sloveniji in EU

Osnovni podatki

Koroška Slovenija Indeks
(SI = 100)
Površina v km2 (vir: SURS) 1.041 20.272 5.1
Št. prebivalcev (2021, vir: SURS) 70.635 2.095.861 3.4
Gostota poseljenost v preb./km (2021, vir: SURS) 67,9 104 67,9
Indeks staranja (I. pol. 2021, vir: SURS) 149,0 137,1
Skupen prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev (2021, vir: SURS) 3,9 7,8
Stopnja registrirane brezposelnosti v % (2020, vir: SURS) 5,1 5,0
Št. stanovanj na 1000 prebivalcev, ocena SS (2018, vir: SURS) 380
412
Povprečna bruto mesečna plača SKD dejavnosti v € (2020, vir: SURS) 1.735,81 1.856,20 93,5
Št. podjetij (2019, vir: SURS) 5.555 205.139
Regionalni BDP, tekoče cene, letno, na prebivalca v € (2019, vir: SURS) 18.694 23.165 80.7
Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah v €
(2020, vir: AJPES)
40.660 47.161
86,2
Delež čistih prihodkov gospodarskih družb od prodaje na tujem trgu (2020, vir: AJPES) 2,75 2,7
Investicije v varstvo okolja v 1000€ (2018, vir: SURS) 1.766 237.766
Število prenočitev turistov (2020, vir: SURS) 118.017 9.204.374 1,3
Količina komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom v kg/preb. (2019, vir: SURS) 272 359 75,8
Delež komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom v % (2019, vir: SURS) 64,6 70,4
Več statističnih podatkov o regiji najdete na straneh Statističnega urada Republike Slovenije.