Show menu

Štipendije

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

Regijska štipendijska shema (RŠS Koroška)

Projekt RŠS Koroška se izvaja že od leta 2005. Sicer takrat imenovan projekt Koroška štipendijska shema je nastal na podlagi ugotovitev večletnih raziskav, in sicer je bilo ugotovljeno, da: se mladi po zaključenem izobraževanju ne vračajo nazaj v regijo iz univerzitetnih središč; se mladi ne izobražujejo za zaposljive  poklice; na trgu dela vlada vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadrih.

Tako se je Koroška štipendijska shema skozi leta nadgrajevala in iz regijskega prerasla v vseslovenski projekt. Namreč danes se izvaja v vseh 12 (dvanajstih) statističnih regijah na območju celotne Slovenije pod imenom Regijska štipendijska shema.

RŠS Koroška temelji na partnerstvu med izvajalcem projekta (RRA KOROŠKA d.o.o.), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

Je razvojno naravnan instrument – izvajamo ga z namenom razvoja človeških virov in gospodarstva v regiji. S svojo prisotnostjo povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe. S trajnim modelom medsebojnega povezovanja in odzivnostjo mladih na okolje usklajujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost. 

V okviru projekta gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo in jih po končanem izobraževanju v svojih podjetjih zaposlijo.

Od začetka izvajanja do danes je bilo v projekt Regijska štipendijska shema Koroška vključenih že preko 900 štipendistov in preko 200 delodajalcev iz območja Koroške regije.
 
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada  https://www.eu-skladi.si/ 

Podatki o operaciji – Regijska štipendijska shema Koroška

E-točka proste kadrovske štipendije v Koroški regiji 2021/2022

Javni pozivi

Javni razpisi

Arhiv razpisov in pozivov

Namenjena je

Dodeli se

Kako do štipendije RŠS Koroška

Višina štipendije in zagotavljanje sredstev

Obveznost štipendista

Obveznost delodajalca

Pomembni roki za delodajalce in štipendiste

Uporabni obrazci

Več štipendij hkrati

Statistika

Pravne podlage za izvajanje RŠS

Novice