Show menu

Štipendije

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 

Regijska štipendijska shema (RŠS Koroška)

Začetki izvajanja instrumenta sofinanciranega kadrovskega štipendiranja v Koroški regiji segajo v leto 2005. Takrat imenovani instrument Koroška štipendijska shema je nastal kot ukrep Koroške regije na (ne)obetavne ugotovitve dolgoletnih projektnih raziskav: mladi se po zaključenem izobraževanju ne vračajo nazaj v regijo iz univerzitetnih središč in se ne izobražujejo za poklice, ki so v regiji zaposljivi; na trgu dela vlada vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadrih; strukturna brezposelnost v regiji je visoka… 

Koroška štipendijska shema se je skozi leta nadgrajevala, razvijala in je iz regijskega projekta prerasla v vseslovenski projekt, saj se danes  izvaja v vseh 12 (dvanajstih) statističnih regijah na območju celotne Slovenije pod imenom Regijska štipendijska shema.

Je razvojno naravnan instrument, saj ga izvajamo z namenom, da spodbujamo razvoj človeških virov in razvoj gospodarstva v regiji. S svojo prisotnostjo povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe. S trajnim modelom medsebojnega povezovanja in odzivnostjo mladih na okolje usklajujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost. 

Regijska štipendijska shema Koroška (RŠS Koroška) temelji na partnerstvu med nami izvajalci sheme (RRA KOROŠKA d.o.o.), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo. Izbrane kadrovske štipendiste že v času izobraževanja vključujejo v delovni proces, po zaključku izobraževanja pa jih v svojih podjetjih zaposlijo.

V celotnem obdobju izvajanja je bilo v instrument Regijska štipendijska shema Koroška vključenih že preko 900 štipendistov in preko 200 delodajalcev iz območja Koroške regije.

E-točka proste kadrovske štipendije v Koroški regiji 2021/2022

Javni pozivi

Javni razpisi

Arhiv razpisov in pozivov

Namenjena je

Dodeli se

Kako do štipendije RŠS Koroška

Višina štipendije in zagotavljanje sredstev

Obveznost štipendista

Obveznost delodajalca

Pomembni roki za delodajalce in štipendiste

Uporabni obrazci

Več štipendij hkrati

Statistika

Pravne podlage za izvajanje RŠS

Novice